Wat is de ET-regeling? | Wij zetten voor je op een rij wat deze wet voor jou inhoudt.

ET-regeling

Publicatiedatum 5 april 2023
Wijzigingsdatum 27 november 2023

De ET-regeling is er voor uitzendkrachten die vanuit het buitenland in Nederland zijn komen wonen. Doordat je extra kosten hebt als uitzendkracht vanuit het buitenland, is deze regeling in het leven geroepen waarbij je een deel van je brutosalaris kunt inruilen voor een vergoeding van deze kosten. Naast de ET-Regeling, hebben we ook artikelen over de Inlenersbeloning of een Uitzendbeding. Lees snel verder om meer te weten over de ET-regeling!

ET-regeling betekenis

De ET-regeling (Extraterritoriale regeling) is van toepassing op uitzendkrachten uit het buitenland. Wanneer je als uitzendkracht tijdelijk in Nederland komt werken, heb je dubbele woonlasten. Daarnaast maak je kosten voor het heen- en weer reizen om je thuisland te bezoeken. Als werkgever kun je de uitzendkracht met deze kosten (ook wel extraterritoriale kosten genoemd) tegemoet komen door een deel van het brutosalaris in te ruilen voor een vergoeding van et-kosten. Deze vergoeding is belastingvrij, waardoor het nettosalaris hoger is voor de werknemer. Aan deze regeling zitten wel voorwaarden verbonden.

Kosten

De volgende punten zijn gerelateerd aan de vergoeding of verstrekking van kosten voor uitzendkrachten die werken in een ander land dan hun land van herkomst. Hieronder worden de punten nader toegelicht:

Extra kosten voor levensonderhoud

Als het land waarin de uitzendkracht werkt duurder is dan het land van herkomst, kunnen er extra kosten zijn voor levensonderhoud. Bijvoorbeeld kosten voor huisvesting, voedsel, vervoer en andere dagelijkse uitgaven. Deze kosten kunnen vergoed worden door de werkgever, mits deze kosten redelijk zijn en aannemelijk gemaakt kunnen worden.

Dubbele woonlasten

Als de uitzendkracht ervoor kiest om in het land van herkomst te blijven wonen en daarnaast een woning in het werkland heeft, kan er sprake zijn van dubbele woonlasten. De kosten voor de woning in het werkland kunnen vergoed worden door de werkgever, mits deze kosten redelijk zijn en aannemelijk gemaakt kunnen worden.

Reiskosten

Als de uitzendkracht ervoor kiest om regelmatig terug te reizen naar het land van herkomst, kunnen de kosten voor het reizen vergoed worden door de werkgever, mits deze kosten redelijk zijn en aannemelijk gemaakt kunnen worden.

Kosten uitruil

Als er sprake is van een uitruil, bijvoorbeeld dat de uitzendkracht een deel van het salaris inruilt voor een vergoeding voor bepaalde kosten, dan kunnen de volgende kosten in aanmerking komen voor uitruil: loon uit normale werkuren, loon uit toeslagen voor onregelmatigheid en overwerk, loon uit bovenwettelijke vakantiedagen en loon uit compensatie-uren. Het moet hierbij gaan om kosten die noodzakelijk zijn voor het werk van de uitzendkracht en die redelijk zijn. Dit moet vooraf met de uitzendkracht overeengekomen worden en vastgelegd worden in de arbeidsovereenkomst.

Voorwaarden vergoeden of verstrekken ET-kosten

De voorwaarden voor het vergoeden of verstrekken van ET-kosten (extra territoriale kosten) zijn als volgt:

  • De kosten moeten redelijk zijn: De werkgever mag alleen kosten vergoeden of verstrekken die redelijk zijn in verhouding tot het doel en de omvang van de kosten.

  • De kosten moeten aannemelijk zijn: De werkgever moet kunnen aantonen dat de kosten zijn gemaakt en dat ze ook daadwerkelijk zijn bestemd voor het doel waarvoor ze zijn gemaakt. Het is belangrijk dat de werkgever hiervoor bewijsstukken verzamelt en deze goed bewaart.

  • Vooraf overeengekomen: De uitruil van ET-kosten moet vooraf met de uitzendkracht overeengekomen zijn en vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Hierin moet worden opgenomen welke kosten vergoed of verstrekt worden en onder welke voorwaarden.

  • Duidelijk vermeld op de loonstrook: De vergoedingen moeten duidelijk vermeld worden op de loonstrook van de uitzendkracht. Hierbij moet ook vermeld worden om welke kosten het gaat en hoeveel er vergoed wordt.

Vacatures

Wij hebben een uitgebreid aanbod aan vacatures door heel Nederland. Weet jij nog niet precies of één van onze banen bij je past? Dan kun je op onze Welke baan past bij mij pagina bekijken of jouw nieuwe carrière bij ons van start gaat.

Redenen waarom via ons werken een goed idee is:
✅ Stipte uitbetaling salaris
✅ Vast contactpersoon
✅ Pensioenopbouw volgens StiPP-regeling
✅ Door ons erkende werkgevers
✅ Mogelijkheid om certificaten/opleidingen te volgen op onze kosten