Wie is No Brothers?

No Brothers is de overkoepelende holding waar de labels Active, Beterwerk, De Vrienden van Beton, Flex Service Groep, Singel en Young & Ambitious onder vallen. Ieder label heeft zijn eigen specialisme.

No Brothers heeft een eigen backoffice welke verantwoordelijk is voor de contracten en uitbetalingen van alle labels. De naam No Brothers Nederland vind je dan ook op jouw contract omdat zij juridisch jouw werkgever zijn. Voor alle vragen omtrent contracten en uitbetalingen kun je bij hen terecht via info@nobrothers.nl of via 085-4855415. Zij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 17.30 uur.

Hoe kan ik me inschrijven?

Door op de homepage van de website te klikken op "Open inschrijving". Daar vul je de benodigde gegevens in en upload je jouw cv. Eén van onze collega's neemt vervolgens contact met je op om de mogelijkheden te bespreken en een persoonlijk gesprek in te plannen.

Hoe kan ik me uitschrijven?

Ga naar deze pagina en schrijf je uit bij No Brothers.

Hoe moet ik me ziekmelden?

Ziekmelden moet vóór 10.00 uur telefonisch via ons verzuimtelefoonnummer: 026-7620610 en vóór aanvang van het werk bij het bedrijf waar je werkzaam bent.

No Brothers draagt jouw ziekmelding over aan Acture, onze partner in verzuim. Acture neemt dezelfde dag nog contact op met jou d.m.v. een sms. Vervolgens zal er regelmatig contact zijn over hoe het met je gaat. Ben je niet bereikbaar of reageer je niet op berichten van Acture, dan kan dit gevolgen hebben voor jouw loondoorbetaling tijdens ziekte.

Je hebt recht op loondoorbetaling conform dagloon berekening over het minimaal overeengekomen, het gemiddeld aantal gewerkte uren van de afgelopen weken. Wel heb je eerst 1 wachtdag, deze ziektedag wordt niet uitbetaald.

Ben je weer beter? Geef dit dan direct door aan Acture. 

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen?

Wanneer je bijvoorbeeld bent verhuisd, dan kun je een mail sturen naar info@nobrothers.nl met jouw adreswijziging. Zij zullen dit doorvoeren in het systeem. Wanneer jouw paspoort of ID kaart is verlopen of je een nieuw bankrekeningnummer hebt, dien je een kopie mee te sturen van zowel de voor- als de achterkant. Krijg je reiskosten? Geef het dan ook door aan jouw contactpersoon, zodat ze kunnen kijken of dit wijzigt.

Hoe kan ik mijn gewerkte uren declareren?

Wanneer jouw contract gereed en ondertekend is, kun je iedere week zelf de gewerkte uren declareren via HelloFlex. Vrijdagmiddag wordt er een declaratie klaargezet. Hiervan ontvang je een email en zie je een melding op het dashboard van HelloFlex. Mocht je geen melding ontvangen check dan altijd even onder het kopje declaraties of deze erbij staat.

Bij ‘Normale Uren’ vul je het aantal gewerkte uren per dag in. Je kan maximaal 12 uur per dag invullen. Heb je meer uur gewerkt, dan kan je het restant van de uren op een andere dag invullen. Heb je recht op reiskosten per dag, hou dan rekening met het aantal daadwerkelijk gewerkte dagen anders wordt de reiskostendeclaratie afgekeurd! Heb je recht op overuren of toeslaguren, dan zie je extra regels in de declaratie staan. Hier kun je achter de juiste percentages de uren invullen. Let bij het invullen van de uren op:

  • 15 minuten = 0,25 uur
  • 30 minuten = 0,50 uur
  • 45 minuten = 0,75 uur

    Voorbeeld: bij een werkdag van 9:00 -17:45 uur en met een pauze van een half uur vul je in: 8,25 uur.

Als je alles goed hebt ingevuld, klik je rechtsonder op de button ‘Indienen’. Vervolgens krijgt jouw leidinggevende een email om jouw declaratie te controleren en goed te keuren.

Kan ik gedurende de week ook mijn uren invullen zonder het in te dienen?

Meestal komt de declaratie van die week op vrijdagmiddag online. Zodra de declaratie voor je klaar staat, kun je deze alvast invullen en opslaan (dus niet op indienen klikken!). Let er wel op dat je aan het einde van de week niet vergeet om de declaratie in te dienen!

Ik heb een fout gemaakt in mijn declaratie, wat nu?

Neem direct contact op met de No Brothers backoffice via info@nobrothers.nl of 085 – 485 54 15. Zij kunnen jouw declaratie afwijzen zodat je deze weer kunt aanpassen. Is jouw declaratie al goedgekeurd door jouw leidinggevende, dan kunnen zij de declaratie verwijderen en een nieuwe klaarzetten.

Waarom is mijn declaratie nog niet goedgekeurd?

Misschien is jouw leidinggevende op vakantie, ziek of is hij/zij het simpelweg vergeten? Loop even binnen bij degene die jouw declaratie normaliter goedkeurt en vraag of hij/zij ernaar wil kijken. Is deze persoon niet aanwezig, neem dan contact op met No Brothers om te overleggen wat te doen.

Wanneer krijg ik mijn (4 wekelijkse) salaris?

Als de declaratie in dezelfde week wordt goedgekeurd, wordt jouw salaris uiterlijk op vrijdagochtend overgemaakt. Afhankelijk van de bank, staat het die zelfde dag of een dag later op jouw rekening.

De 4-wekelijkse betaling van de weken 1,2,3 en 4, vindt plaats op de donderdag van week 5.

Kan ik ook maandelijks mijn loon ontvangen?

Standaard wordt het salaris per week uitbetaald, indien je het 4-wekelijks wilt ontvangen dan mag je dit zelf aangeven. Maandelijks is helaas niet mogelijk.

Waarom heb ik nog geen salaris ontvangen?

Wat vervelend dat je nog geen salaris hebt ontvangen, er is vast iets misgegaan. De meest voorkomende redenen voor het te laat ontvangen van jouw salaris zijn:

- Je bent vergeten de declaratie in te vullen of om na het invullen op ‘Indienen’ te klikken.
- De declaratie is nog niet goedgekeurd door de opdrachtgever. De status kan je zien in HelloFlex door rechtsboven in de declaratie op Actie en dan Historie te klikken.
- De week is nog niet om, het salaris wordt uiterlijk op vrijdag overgemaakt. Als je op dinsdag nog geen salaris hebt gehad, is de kans groot dat jouw salaris bij één van de volgende betalingen zit.

Ligt het niet aan je declaraties? Neem dan contact op met No Brothers backoffice via info@nobrothers.nl of 085-4855415 om te kijken waar het aan ligt.

Wat is loonheffingskorting en kan ik deze aanpassen?

Als je werkt, heb je recht op korting op je belasting (loonheffingskorting). Loonheffingskorting is een korting die ervoor zorgt dat je over een bepaald gedeelte van je salaris geen belasting hoeft te betalen. Doordat je minder loonheffing betaald, krijg je meer loon uitbetaald.

Werk je tegelijkertijd bij meer dan 1 werkgever? Of heb je een uitkering en tegelijkertijd een baan? Dan vraag je bij 1 werkgever de loonheffingskorting aan. Als je bij iedere werkgever loonheffingskorting aanvraagt, krijg je namelijk te veel korting op je belasting. Je moet dan waarschijnlijk achteraf belasting terugbetalen. Bij de werkgever waarvoor jij de meeste uren werkt moet je de loonheffingskorting laten toepassen.

Of je loonheffingskorting wil laten toepassen wordt opgenomen in jouw contract. Mocht je de loonheffingskorting willen wijzigen, stuur een mail naar info@nobrothers.nl met daarin een nieuw ingevuld loonheffingsformulier. Het formulier vind je hier.

Wat zijn reserveringen en hoe kan ik deze opnemen?

Een reservering is een percentage van je salaris dat apart wordt gezet voor vakantiedagen, vakantiegeld en kort verzuim. In HelloFlex in het menu ‘Reserveringen’ vind je het aantal opgebouwde reserveringen.  Ook zie je deze wanneer je in een declaratie zit en in de regel ‘betaalde vakantiedagen in uren’ op het uitroepteken klikt.

Vakantiedagen bouw je op naar het aantal uur dat je werkt, voor 40 uur bouw je ongeveer 4 uur aan vakantie op. Kort verzuim wordt door Y&A gereserveerd voor bijvoorbeeld een doktersbezoek, dit dien je apart aan te vragen. In overleg met het bedrijf kan je vakantie uren of kort verzuim opnemen. Als zij akkoord hebben gegeven, vul je in jouw declaratie bij de regel  ‘betaalde vakantiedagen in uren’ het aantal uur in dat je wilt opnemen. Let op: neem niet meer op dat je hebt opgespaard!

Het vakantiegeld bedraagt 8,33% van het brutoloon exclusief toeslagen e.d.. Vakantiegeld wordt gereserveerd boven op ieder gewerkt uur en wordt eind mei uitbetaald. Voor korte opdrachten wordt het vakantiegeld vaak direct uitgekeerd bovenop het bruto uurloon. Wat op jou van toepassing is, kun je navragen bij één van de Recruiters van Y&A.

Uiterlijk 6 weken nadat je voor de laatste keer hebt gewerkt, krijg je jouw opgebouwde reserveringen standaard uitbetaald.

Krijg ik reiskostenvergoeding en hoe geef ik dit door?

Of reiskosten worden vergoed, is afhankelijk van jouw opdrachtgever. Jij krijgt reiskostenvergoeding als collega’s die in vaste dienst zijn bij het bedrijf ook recht hebben op reiskostenvergoeding.

Indien je recht hebt op reiskosten kun je deze doorgeven bij jouw declaratie in HelloFlex. Onderaan de urendeclaratie vind je een balk waar je kilometervergoeding, vaste reiskosten of OV kosten kan toevoegen. Noteer in de desbetreffende regel het aantal kilometers het cijfer’ 1’ als je een vast bedrag krijgt of de OV kosten. Bij OV kosten upload je tevens een overzicht van de gemaakte kosten.

Wat is het verschil tussen bruto en netto?

Het verschil tussen bruto- en nettosalaris zijn de belastingen en premies die je moet afdragen als werknemer. Bruto is het bedrag vóórdat belastingen en premies eraf zijn en netto is het bedrag dat je uiteindelijk kunt uitgeven.

Het uur- of maandloon dat in onze vacatures staat, is altijd bruto. Dit omdat de hoogte van belastingen en premies afhankelijk is van het aantal uur dat je per week hebt gewerkt en of je wel of geen loonheffingskorting hebt toegepast. Als je wisselend werkt, kan het dus zijn dat je de ene week minder belasting betaalt dan de andere week en dus meer geld overhoudt.

Waar vind ik mijn loonstrook?

Bij HelloFlex in het menu ‘Loonstroken’ vind je de loonstroken van alle weken. Een loonstrook staat uiterlijk vrijdagmiddag na de uitbetaling online.

Waar vind mijn jaaropgave?

Ieder jaar, in januari of februari verschijnt jouw jaaropgaaf In HelloFlex in het menu Loonstroken.

Bouw ik pensioen op?

Wanneer je 21 jaar of ouder bent en 8 weken via No Brothers werkt (fase A), ga je automatisch pensioen opbouwen via StiPP (www.stippensioen.nl). Hier hoef je zelf niets voor te doen en je draagt ook geen pensioen premie af, dit regelt No Brothers voor je. Bij fase B (na 52 gewerkte weken) begin je wel met afdragen.

Voor welke CAO werk ik?

No Brothers is aangesloten bij de ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen. De ABU is een bond die de belangen behartigt van 65% van de uitzendbureaus in Nederland. Naast uitzendondernemingen zijn ook zzp-bemiddelaars, payrollers en andere organisaties op de flexibele arbeidsmarkt lid van de ABU. De ABU heeft een eigen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor personeel dat werkt op de flexmarkt. De ABU cao is een overeenkomst tussen de vakbond en werkgevers waarin afspraken zijn gemaakt over lonen, vrije dagen, ziekte en de rechten en plichten van een persoon die werkt als flexkracht. De inhoud van de ABU cao is vanaf januari 2020 gelijk aan die van de NBBU cao, waar een aantal labels van No Brothers voorheen bij aangesloten was.

Wat voor contract krijg ik?

Je krijgt een uitzendovereenkomst bij No Brothers, aangevuld met een bevestiging van uitzending bij jouw opdrachtgever. Hoe de uitzendovereenkomst er uit ziet is afhankelijk van meerdere factoren waaronder duur, aantal uur per week en type opdracht. Je bent op contract bij No Brothers, maar werkt onder leiding en toezicht van de opdrachtgever.

Wat is fase A, B en C contract?

Gedurende het contract bij No Brothers loop je volgens het ABU cao maximaal een drietal fases door. De fases worden geteld op basis van de weken die je werkt. Heb je tussentijds 2 weken vakantie? Dan tellen die weken niet mee. Hieronder zijn de fases met betekenis en duur opgesomd:

Fase A, 52 weken: opbouw van vakantiegeld, vakantie uren en kortverzuim en doorbetaling van feestdagen, pensioen opbouw na 8 gewerkte weken
Fase B, 3 jaar: opbouw van vakantiegeld, vakantie uren, kortverzuim, pensioen en doorbetaling van feestdagen. In 3 jaar mag je maximaal 6 overeenkomsten van bepaalde tijd krijgen en heb je een opzegtermijn van een maand.
Fase C: contract voor onbepaalde tijd bij No Brothers

In HelloFlex in het menu Fases kun je opzoeken in welke fase je momenteel zit. Als je na een onderbreking van minimaal 26 weken weer aan het werk gaat als flexwerker, dan begin je weer bij fase A in het fasesysteem.

Wat is inlenersbeloning?

De inlenersbeloning wordt toegepast als je als uitzendkracht bij een bedrijf gaat werken. Dit betekent eigenlijk dat je recht hebt op hetzelfde loon en arbeidsvoorwaarden als iemand die in vaste dienst is bij de opdrachtgever, hetzelfde profiel heeft en dezelfde werkzaamheden uitvoert. De inlenersbeloning wordt vastgesteld op basis van de informatie die No Brothers van de opdrachtgever krijgt over zaken als salaris, toeslagen en reiskostenvergoeding voor eigen medewerkers. Tenzij beschreven is in de cao dat flexkrachten uitgezonderd zijn.

Heb ik een opzegtermijn?

Dat hangt af van jouw contract. In fase A heb je officieel een opzegtermijn van 1 dag. Wil je stoppen bij het bedrijf waar je werkt, is de einddatum in overleg met het bedrijf en No Brothers. Heb je een fase B contract en wil je deze tussentijds opzeggen? Dan heb je een opzegtermijn van een maand. Een fase B contract loopt standaard af op de einddatum.

Wanneer heb ik recht op een vast contract

Wanneer je recht hebt op een vast contract is afhankelijk van de fase waar je momenteel in zit en het type contract dat je bij No Brothers hebt. Wil je weten wat er in jouw huidige situatie van toepassing is, neem dan contact op met onze backoffice (085 4855415) voor advies.

Het bedrijf waar je werkt mag jou, in overleg met No Brothers, te allen tijde een vast contract aanbieden.

Blijf je op contract bij No Brothers, dan heb je na het doorlopen van de fases A en B (4 jaar) recht op een contract voor onbepaalde tijd. Dit kan zowel bij No Brothers als bij jouw opdrachtgever zijn.