Antidiscriminatiebeleid

De medewerkers van NoBrothers B.V. en al haar werkmaatschappijen zetten zich dagelijks in om werkzoekenden aan een baan te helpen. Wij streven naar een arbeidsmarkt waarin iedereen, zonder uitzonderingen, kan participeren en zijn dan ook tegen elke mogelijke vorm van discriminatie. In onze ogen is er sprake van discriminatie als mensen op grond van afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur, afstand tot de arbeidsmarkt, gezondheid, handicap/beperking of geloofsovertuiging ongelijke kansen krijgen. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Antidiscriminatie statement

  • NoBrothers B.V. wijst iedere vorm van discriminatie af
  • NoBrothers B.V. werkt niet mee aan discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Tenzij het selecteren op bepaalde criteria niet in strijd is met welke antidiscriminatie wetgeving dan ook of wanneer het selecteren op bepaalde criteria in een uitzonderlijk geval, een legitiem doel dient (bijvoorbeeld veiligheid)
  • NoBrothers B.V. tolereert niet dat uitzendkrachten, eigen medewerkers en andere betrokken personen in onze dienstverlening, gediscrimineerd worden door derden. Ook niet als zij aan het werk zijn onder leiding en toezicht van een inlener.

Invulling van ons antidiscriminatiebeleid

Om discriminatie te voorkomen is het belangrijk dat onze interne medewerkers zich goed bewust zijn van wat wel en wat niet is toegestaan in de werving en selectie van arbeidskrachten. NoBrothers B.V. brengt het onderwerp discriminatie en de regels daaromtrent daarom regelmatig onder de aandacht bij de medewerkers, zodat zij goed geïnformeerd zijn en alert blijven. Ook moeten alle medewerkers zich gesteund voelen om niet mee te werken aan discriminerende verzoeken van opdrachtgevers. Het creëren van een veilig werkklimaat waarin iedereen respectvol met elkaar omgaat, er ruimte is voor overleg en ongewenst gedrag (in welke vorm dan ook) wordt voorkomen en wordt aangepakt, ligt hieraan ten grondslag.

Maatregelen die er voor zorgen dat medewerkers van NoBrothers B.V. discriminatie kunnen signaleren en tegengaan zijn o.a.:

  • Het antidiscriminatiebeleid is onderdeel van de onboarding van nieuwe collega’s
  • Het beleid is voor iedereen (medewerkers, uitzendkrachten, opdrachtgevers en derden) toegankelijk via onze corporate website
  • Medewerkers van NoBrothers B.V. worden herhaaldelijk geïnstrueerd over hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen
  • Veel voorkomende discrimineerde verzoeken zijn duidelijk zichtbaar op de kantoren
  • (Nieuwe) informatie rondom dit onderwerp en tips om discriminatie te voorkomen wordt regelmatig gedeeld via het directie en teamoverleg

Met het opstellen van dit beleid en het hanteren van de genoemde maatregelen, is het niet vanzelfsprekend dat daarmee discriminatie ook altijd wordt voorkomen. Het beleid wordt dan ook regelmatig geëvalueerd en waar nodig aangepast.

Vragen en klachten

Wanneer een interne medewerker in aanraking komt met (het vermoeden van) discriminatie of een discriminerend verzoek, kan de medewerker voor overleg terecht bij zijn/haar Teammanager of bij iemand van de directie. Ook wanneer de medewerker misstanden of wangedrag wil melden, kan de medewerker terecht bij de Teammanager of de interne vertrouwenspersoon.

Voor uitzendkrachten geldt dat zij zich kunnen melden bij hun contactpersoon binnen NoBrothers B.V., daar wordt het verder opgepakt.