Aftrekposten belastingaangifte ondernemers

Publicatiedatum 28 maart 2023
Wijzigingsdatum 27 november 2023

Het is weer tijd om je belastingaangifte voor de inkomstenbelasting te doen. De manier waarop verschilt tussen werknemers in loondienst en zzp’ers. Twijfel je of het voor jou interessant is om zzp'er te worden of juist in loondienst te gaan of te blijven? Lees in het artikel zzp of loondienst meer over werken als zzp’er of werken in loondienst, om goed en weloverwogen een beslissing te nemen. Maar even terug naar de belastingaangifte. Door de onderstaande vijf stappen te doorlopen, kun je nagaan welke aftrekposten op jou van toepassing zijn.

Aftrekposten voor zelfstandigen

Als je gebruik wilt maken van aftrekposten voor zelfstandigen, moet je voor de inkomensbelasting ondernemer zijn. Bij de Kamer van Koophandel ingeschreven staan is hiervoor niet genoeg, want de belastingdienst kijkt ook naar de grootte van je bedrijf. Bij de belastingdienst kan je de OndernemersCheck doen om te weten te komen of ze je zien als ondernemer.

1. Hoeveel uren heb je afgelopen jaar aan je bedrijf gewerkt?

Als dit meer is dan 1225 uur, dan heb je recht op zelfstandigenaftrek en mag je €6.310 van je winst afhalen. Let op, want als je op 1 januari 2022 de AOW-leeftijd had, dan is de aftrek de helft. Als je langer dan vijf jaar ondernemer bent, dan moet je ook nog meer tijd besteden aan je bedrijf dan aan ander werk. Je bent verplicht te kunnen aantonen dat je deze uren gewerkt hebt, dus hou ze goed bij.

2: Ben je een startende ondernemer? Check of je recht hebt op startersaftrek

Als beginnende ondernemer heb je gedurende de eerste vijf jaar drie keer recht op de startersaftrek, een extra aftrekpost van €2.123 die je van je winst mag aftrekken. Er zijn echter enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen om van deze regeling gebruik te kunnen maken. Zo moet je ook in aanmerking komen voor de zelfstandigenaftrek en gedurende ten minste één jaar van de afgelopen vijf jaar geen ondernemer voor de inkomstenbelasting zijn geweest. Bovendien mag je gedurende die periode niet meer dan twee keer gebruik hebben gemaakt van de zelfstandigenaftrek.

3: Controleer of je nog ongebruikte zelfstandigenaftrek hebt

Indien je in de afgelopen negen jaar recht hebt gehad op zelfstandigenaftrek, maar dit niet gebruikt hebt, omdat je winst nog te laag was, kan je dit alsnog van je winst aftrekken. Je winst moet dan hoger zijn dan de aftrek die je nog over hebt.

4: Kijk hoeveel je hebt uitgegeven aan bedrijfsmiddelen

Mogelijk kom je ook in aanmerking voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, waarmee je een bedrag van je winst kunt aftrekken. De hoogte van dit bedrag hangt af van het investeringsbedrag. Zo bedraagt de aftrek voor investeringen tussen € 2.401 en € 59.939 bijvoorbeeld 28 procent van het investeringsbedrag. Je kunt nagaan welk bedrag je kunt aftrekken en wat de bijbehorende regels zijn door te kijken op de pagina van de belastingdienst over kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

5: MKB-winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling is beschikbaar voor alle ondernemers voor de inkomstenbelasting en wordt automatisch verwerkt bij het indienen van je aangifte als ondernemer. Naast andere aftrekposten voor ondernemers, wordt ook nog eens 14 procent van je winst afgetrokken.

Meer informatie

Op de pagina’s van de belastingdienst over ondernemers en belastingaangifte vind je meer informatie over dit onderwerp.