Toenemende irritatie bij werkgevers over Generatie Z

Toenemende irritatie bij werkgevers over Generatie Z

Publicatiedatum 8 juni 2023
Wijzigingsdatum 16 januari 2024

Door de groeiende ergernissen bij werkgevers over de eisen van generatie Z lijken bedrijven meer open te staan voor 60-plussers, blijkt uit recent onderzoek. Zo moet het werk alleen maar leuk zijn, willen ze een ‘belachelijk hoog’ startsalaris en willen ze binnen een jaar al promotie maken. En dan ook nog parttime.

Onderzoek

Het is duidelijk dat Generatie Z bij veel werkgevers geen goede indruk achterlaat, aldus het onderzoek uitgevoerd door Markteffect in opdracht van Pro Contact onder ruim 300 Nederlandse ondernemers en managers. Dit heeft er opmerkelijk genoeg toe geleid dat 60-plussers nu juist meer de kans krijgen.

Aanpassingen

Uit het onderzoek blijkt dat bijna de helft van de werkgevers vindt dat jongeren teveel afkortingen gebruiken in hun communicatie met collega’s en klanten. Daarnaast worden mensen uit generatie Z te snel afgeleid. Tegelijkertijd geeft ongeveer een derde van de werkgevers aan bezig te zijn met het aanpassen aan de nieuwe generatie. Ze passen bijvoorbeeld gedragsregels en kledingvoorschriften aan om een meer divers en inclusiever personeelsbestand aan te trekken. Werkgevers die een open houding aannemen merken dat ze daardoor beter aansluiting vinden bij Generatie Z.

Verschillen tussen generaties

Willem Bos, creatief directeur bij onderzoeker Pro Contact, benadrukt dat Generatie Z de arbeidsmarkt heeft betreden en daar ook zal blijven. Hij stelt dat elke generatie nieuwe uitdagingen met zich meebrengt waar werkgevers aan moeten wennen. Normen en waarden die twintig jaar geleden golden, zijn nu niet meer van toepassing. Zo is het voor Generatie Z heel normaal om in deeltijd te werken en op een andere manier van het leven te genieten dan voor voorgaande generaties.

Kansen voor ouderen

60-Plussers hebben door de toenemende irritaties dus een betere positie op de arbeidsmarkt ten opzichte van vorig jaar. Uit het onderzoek komt naar voren dat bij 60% van de ondervraagden de kans groot is dat ze een ouder persoon een baan aanbieden. Ten opzichte van vorig jaar is dat een stijging van 5%.

Eisen en compromissen

Werkgevers reageren verontwaardigd wanneer salariseisen onverwachts hoog zijn. Het klopt dat vergeleken met millennials 10-15 jaar geleden de salarissen aanzienlijk hoger zijn, maar tegelijkertijd zijn de prijzen ook enorm gestegen. Pro Contact adviseert om goede gesprekken met medewerkers aan te gaan en bijvoorbeeld tijdens sollicitatiegesprekken duidelijke groeipaden te schetsen. Generatie Z verdient, net als 60-plussers, een kans om zich te bewijzen.

Werken via No Brothers

No Brothers biedt voor allerlei verschillende leeftijdscategorieën een breed scala aan vacatures. Door middel van onze diverse labels zijn wij gespecialiseerd in meerdere sectoren. Benieuwd naar het aanbod aan vacatures? Neem contact met ons op of bekijk hier al onze vacatures!