Banner

Keurmerk & Certificering

In de media verschijnen nog steeds regelmatig berichten over uitzendbureaus die het niet zo nauw nemen met de regels en er louche praktijken op na houden. Deze bureaus werpen een smet op het imago van de uitzendbranche en brengen hun opdrachtgevers in risicovolle situaties, zonder dat deze zich daar bewust van zijn. Doordat No Brothers is aangesloten bij de ABU en gecertificeerd is door de Stichting Normering Arbeid beperkt u uw risico’s aanzienlijk.

ABU

No Brothers is aangesloten bij de ABU, de Algemene Bond Uitzendondernemingen. De ABU is een bond die de belangen behartigt van 65% van de uitzendbureaus in Nederland. Naast uitzendondernemingen zijn ook zzp-bemiddelaars, payrollers en andere organisaties op de flexibele arbeidsmarkt lid van de ABU. De ABU heeft een eigen collectieve arbeidsovereenkomst (cao) voor personeel dat werkt op de flexmarkt. De ABU-cao is een overeenkomst tussen de vakbond en werkgevers waarin afspraken zijn gemaakt over lonen, vrije dagen, ziekte en de rechten en plichten van een persoon die werkt als flexkracht. De inhoud van de ABU cao is vanaf januari 2020 gelijk aan die van de NBBU cao, waar No Brothers voorheen bij aangesloten was.

SNA

De Stichting Normering Arbeid werkt volgens de NEN 4400 norm en heeft zich ten doel gesteld om de genoemde risico’s voor opdrachtgevers van uitzendbureaus te voorkomen. No Brothers wordt twee keer per jaar gecontroleerd op de naleving van de NEN 4400 norm. De Stichting Normering Arbeid certificeert alleen als een uitzendbureau aan alle aspecten van de norm voldoet.

Met de certificering van de Stichting Normering Arbeid bewijst No Brothers o.a. dat onze personeelsadministratie op orde is, dat wij op tijd de belastingen en sociale premies betalen en dat onze buitenlandse uitzendkrachten gerechtigd zijn in Nederland te werken.

SNF

Stichting Normering Flexwonen (SNF) beheert de registers van organisaties die aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen. Met dit keurmerk voldoen wij aan de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten.

Heeft u nog vragen?

Wilt u meer weten over onze certificeringen en/of onze dienstverlening? Neem vrijblijvend contact op!