Banner

Oświadczenie o ochronie prywatności 2022

Przywiązujemy dużą wagę do Twojej prywatności. Kiedy przekazujesz nam informacje jako pracownik lub osoba poszukująca pracy, zajmiemy się tym tak ostrożnie, jak to możliwe, zgodnie z wymogami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Jak to robimy i do jakich celów wykorzystujemy te informacje, opisano w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Przywiązujemy dużą wagę do Twojej prywatności. Kiedy przekazujesz nam informacje jako pracownik lub osoba poszukująca pracy, zajmiemy się tym tak ostrożnie, jak to możliwe, zgodnie z wymogami określonymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). Jak to robimy i do jakich celów wykorzystujemy te informacje, opisano w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności

Kim jesteśmy?
To jest oświadczenie o ochronie prywatności firmy NoBrothers B.V. oraz wszystkich spółek należących do naszej grupy („No Brothers”) zaangażowane w usługi zatrudnienia i pośrednictwa pracy. Dotyczy to spółek operacyjnych: Active Uitzendbureau B.V., Uitzendbureau De Vakaturebank B.V., Students for Students B.V., MontageWerk B.V., BeterWerk B.V., No Brothers Nederland B.V., No Brothers Nederland part 2 B.V. i Singel Personeelsdiensten B.V.

Zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi w zakresie prywatności jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Jak gromadzimy Twoje dane osobowe?
Zbieramy Twoje dane od momentu wpisania lub pozostawienia swoich danych na naszej stronie internetowej, zarejestrowania się w jednym z naszych oddziałów lub zarejestrowania się w inny sposób lub rejestracji w celu korzystania z naszych usług. Dane są przechowywane na bezpiecznych serwerach No Brothers lub osób trzecich.

Możemy również zbierać od Ciebie dane, jeśli umieściłeś je w zasobach publicznych, które mogłyby wskazywać, że byłbyś zainteresowany usługami związanymi z pracą. W takim przypadku skontaktujemy się z Tobą, jeśli będziesz zainteresowany rejestracją u nas zgodnie z naszymi warunkami i z należytym przestrzeganiem niniejszego Oświadczenia o ochronie prywatności.

Dlaczego rejestrujemy dane?
Dane są wykorzystywane w celu optymalnego wykonywania naszych usług (pośrednictwo, rekrutacja i selekcja, praca tymczasowa, płace, oddelegowanie, administracja płac i zarządzanie personelem). W kontekście tej usługi No Brothers rejestruje dane w swojej bazie danych do użytku przez No Brothers i jej spółek. Przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia naszych usług; część tych informacji jest wymagana, aby móc korzystać z naszych usług. Dodatkowe informacje mogą być pożądane w celu lepszego dostosowania usługi do Twoich życzeń i cech lub w celu spełnienia bardziej szczegółowych pytań lub zobowiązań ze strony klientów. W szczególności zapisujemy Twoje dane do:

 • w celu nawiązania i utrzymania stosunku pracownika lub personelu/pośrednika z Tobą oraz przeprowadzenia odpowiedniej administracji w tym celu
 • aby móc składać oferty i/lub udzielać informacji o usługach i innych działaniach oraz lepiej dostosowywać je do Państwa życzeń i cech, odbywa się to przez naszych pracowników i jest częściowo zautomatyzowane (na przykład w mailingu z ofertami pracy)
 • aby móc zapisać zlecenie z klientem w umowie z klientem oraz utrzymać i przestrzegać umowy z klientem
 • aby móc przeprowadzać badania przed zatrudnieniem dla naszych klientów
 • rejestrować przepracowane godziny i przetwarzać płatności
 • stypendia, zniżki premiowe itp
 • do celów zarządczych, w tym informacji zarządczych, zapewniania kontroli wewnętrznej i bezpieczeństwa firmy, przeprowadzania audytu, audytów i celów jakościowych, takich jak certyfikacja

Nie zbieramy i/lub nie wykorzystujemy informacji do celów innych niż cele opisane w niniejszym Oświadczeniu o ochronie prywatności, chyba że uzyskaliśmy wcześniej Twoją zgodę.

Jakie dane są rejestrowane?
Jesteś odpowiedzialny za poprawność i aktualność podanych danych.

Kandydat (po rejestracji)

 • Imię i nazwisko oraz dane adresowe, adres e-mail, numer telefonu i inne dane kontaktowe
 • data urodzenia, wiek, płeć, zdjęcie paszportowe
 • życiorys (CV) zawierający informacje o wykształceniu, stażach, doświadczeniu zawodowym i umiejętnościach
 • informacje o dostępności i urlopie
 • inne informacje, które są (lub mogą być) istotne w kontekście oceny przydatności kandydata, takie jak referencje, referencje, VOG

Pracownicy (kiedy zaczynasz/pracujesz/pracowałeś dla No Brothers)

 • obywatelstwo, numer służby obywatelskiej, dowód tożsamości, numer konta bankowego, zeznanie podatkowe, zezwolenie na pracę
 • inne dane związane z rejestracją personelu, wynagrodzeń i nieobecności

Specjalne dane osobowe
Firma No Brothers rejestruje specjalne dane osobowe (o których mowa w ustawie o ochronie danych osobowych) wyłącznie za Twoją zgodą.

Dane są udostępniane następującym stronom trzecim

 • firmy, które są częścią lub są powiązane z No Brothers B.V.
 • strony trzecie, takie jak agencje rządowe, fundusze emerytalne itp
 • klientom poszukującym odpowiednich kandydatów (pracowników tymczasowych lub pracowników), przy czym CV w każdym przypadku zostanie dostarczone (w porozumieniu z kandydatem)


Jak długo dane osobowe będą przechowywane?
Stosowane przez nas okresy przechowywania zależą od obowiązujących prawnych okresów przechowywania.

Kandydat (jeśli (jeszcze) nie pracował dla No Brothers)
Twoje dane pośrednictwa (nazwisko i adres oraz CV) są dostępne do dwóch lat po ostatnim kontakcie, jeśli nie pracowałeś dla No Brothers. Jeśli nie chcesz już korzystać z pośrednictwa, możesz zrezygnować z subskrypcji za pośrednictwem strony internetowej. NoBrothers nie będzie już kontaktować się z Tobą ani pośredniczyć

Współpracownik
Twoje dane osobowe (imię i nazwisko oraz adres i CV) są dostępne do dwóch lat po ustaniu stosunku pracy. Niektóre dane osobowe (w tym kopia dowodu tożsamości i dane dotyczące podatku od wynagrodzeń) są dostępne dla NoBrothers przez okres do pięciu lat, na przykład w przypadku roszczeń, audytów i zobowiązań podatkowych.

Przeglądaj / usuwaj dane osobowe
Wszystkim kandydatom oferujemy możliwość wglądu, zmiany lub usunięcia wszelkich danych osobowych, które są nam obecnie przekazywane. Usuniemy te informacje, jeśli i w zakresie, w jakim jest to prawnie dozwolone. Skontaktuj się z osobą kontaktową w No Brothers lub za pośrednictwem info@nobrothers.nl.

Informacje i pliki cookie generowane automatycznie
Naszą stronę internetową można odwiedzać bez przekazywania nam danych osobowych. Podobnie jak wiele innych witryn internetowych, ta witryna internetowa automatycznie zbiera pewne niemożliwe do zidentyfikowania informacje o użytkownikach witryny, takie jak adres protokołu internetowego (IP) komputera użytkownika, adres IP dostawcy usług internetowych, data i godzina dostępu do stronę internetową, adres internetowy strony internetowej, z której nastąpiło bezpośrednie przekierowanie do naszej strony internetowej, system operacyjny, którego używasz, części strony internetowej, które odwiedzasz, strony strony internetowej, które odwiedziłeś i informacje, które przeglądałeś, informacje o rodzaju urządzenie, z którego korzystasz, aby odwiedzić witrynę, lokalizację geograficzną, w której się znajdujesz, oraz materiały, które przesyłasz lub pobierasz ze strony internetowej. Te informacje techniczne są wykorzystywane w celu administrowania serwisem i administratora systemu oraz ulepszania serwisu i korzystania z niego. Te dane techniczne mogą być przekazywane stronom trzecim i mogą być trwale przechowywane do wykorzystania w przyszłości.

Pytania i opinie
Regularnie sprawdzamy, czy przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących prywatności. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem info@nobrothers.nl.