Banner

Ogólnymi Warunkami Handlowymi

No Brothers B.V. i spółki z jej grupy są członkami ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen). ABU jest dużą organizacją sektorową zrzeszającą agencje pośrednictwa pracy. Jeśli agencja pracy tymczasowej jest członkiem ABU, regularnie sprawdza się, czy przestrzega układu zbiorowego pracy ABU.

Będąc pracownikiem tymczasowym warto wiedzieć, że jesteśmy członkiem ABU. Zawsze przestrzegamy zasad dotyczących Twojego układu zbiorowego pracy. Obejmuje to terminową wypłatę wynagrodzeń i naliczonych rezerw.

Czy chcesz samodzielnie zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Handlowymi?

Pobierz: Ogólne Warunki Handlowe 2023